Tuiskulan VPK ry

Hälytysosasto


Hälytysosaston ensisijaisena tarkoituksena on huolehtia sammutus- ja pelastustoimintaan liittyvien tehtävien suorittamisesta palokuntasopimuksessa mainittujen velvoitteiden mukaisesti. Tuiskulan VPK:lla on palokuntasopimus Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa.

Tuiskulan VPK:n ensisijainen tehtävä on hoitaa nykyisen Säkylän pohjoispään pelastustoimintaa. Tuiskulan VPK;n toiminta-alue suuntautuu osittain myös naapurikuntien alueelle lähinnä Euran ja Kokemäen, tarvittaessa kauemmaksikin.

Palokuntasopimuksen perusteella ensimmäisen lähdön tulee olla valmiina 15 minuutissa. Sammutusauton miehityksen tulee olla 1+3.

Hälytysjärjestelmänä käytetään GSM-puhelimien tekstiviestipalvelua.

Tuiskulan VPK:lle tulee hälytyksiä noin 30 kertaa vuodessa. Hälytystehtävistä noin kaksikolmasosaa on ensivastetehtäviä, loput pelastustoimentehtäviä. Sammutustehtävistä suurin osa on maastopaloja, loput pääasiassa rakennuspaloja. Pelastustehtävistä suurinosa on liikenneonnettomuuksia.