Tuiskulan VPK ry

Hälytysosasto - Toiminta


Hälytysosaston valmius koostuu laadukkaastikoulutetusta miehistöstä. Viikkoharjoituksissa keskitymme oman toiminta-alueemme erikoistehtavien suorittamiseen, sekä sammutusmiehen taitoja yllä pitäviin harjoituksiin. Vuosittain järjestämme yhteistoimintaa tukevia harjoituksia "naapuri palokuntien" kesken. Lisäksi kalustoa pidetään jatkuvasti yllä huoltamalla sitä viikoittain.

Hälytysosaston koulutus jakaantuu pätevöittävään ja ylläpitävään koulutukseen. Kelpoisuus tehtäviin saadaan kurssijärjestelmän kautta.

Miehistö jakaantuu perehdytysryhmäläisiin, nuorempiin sammutusmiehiin, vanhempiin sammutusmiehiin, yksikönjohtajiin ja päälliköihin. Perehdytysryhmäläiset ovat juuri tulleet hälytysosastolaisiksi ja osallistuvat perehdyttämiseen eivätkä ole välttämättä täyttäneet 18 vuotta ja eivät siten voi osallistua hälytystoimintaan. Nuoremmaksi sammutusmieheksi pääsee käytyään sammutustyökurssin, näin saaden kelpoisuuden osallistua hälytyksiin. Vanhemmat sammutusmiehet ovat käyneet sammutustyökurssin lisäksi savusukellus-, palokuntien ensiapu- ja pelastustyökurssin sekä vaarallisten aineiden- tai öljyvahingontorjuntakurssin. Yksikönjohtajaksi pätevöityäkseen pitää käydä kaksiosainen yksikönjohtajakurssi, jolla opitaan kouluttamaan yksittäisiä jäseniä ja johtamaan kokonaista yksikköä.
Edellä mainittujen lisäksi palokuntamme suorittaa ensivastetoimintaa, joka on Satakunnan sairaanhoitopiirin alaista toimintaa ensihoidon osalta.

Miehistönkurssit sekä yksikönjohtajien koulutukset järjestää Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö.

Sopimuspalokunnan päällikkökurssin järjestämisestä vastaa Pelastusopisto.

Ensivasteen koulutuksen hoitaa sairaanhoitopiiri.

Savusukeltajien kunnontestaukset hoitaa Soteekki.