Hälytysosasto

Tuiskulan VPK:n hälytysosasto

Hälytysosaston ensisijaisena tarkoituksena on huolehtia sammutus- ja pelastustoimintaan liittyvien tehtävien suorittamisesta palokuntasopimuksessa mainittujen velvoitteiden mukaisesti. VPK:llamme on palokuntasopimus Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa.

Sammutusauton miehityksen tulee olla 1+3. (Sopimusvahvuutemme on 1+3.)

Vuositasolla hälytyksiä on noin 30. Hälytystehtävistä noin kaksikolmasosaa on ensivastetehtäviä, loput pelastustoimentehtäviä. Sammutustehtävistä suurin osa on maastopaloja, loput pääasiassa rakennuspaloja. Pelastustehtävistä suurin osa on vahingontorjunta tehtäviä sekä liikenneonnettomuuksia.

Tuiskulan VPK:n hälytysosasto poseeraa yhteiskuvassa juhlapukuihin pukeutuneena palokunnan 90-vuotisjuhlapäivänä