Nuoriso-osasto

Tuiskulan VPK:n nuoriso-osasto

Viime vuosina osaston vahvuus on ollut noin 10 nuorta (7-18 v.) ja 5 kouluttajaa. Toiminta perustuu paloalan opetukseen sekä kansalaiskasvatukseen. Tultuaan 16-vuoden ikään, nuori voi siirtyä hälytysosaston perehdytysryhmään, jatkaen kuitenkin myös nuorten harjoituksissa. Perehdytysryhmään kuuluminen tarkoittaa sitä, että saa osallistua hälytysosaston harjoituksiin, muttei vielä hälytyksiin.

Koulutus tapahtuu kerran viikossa oppituntien ja käytännön harjoittelujen avulla. Harjoitukset järjestetään paloasemalla tiistaisin kello 17.15-18.15. Mukaan voivat tulla kaikki 7-18 -vuotiaat tytöt ja pojat.

Nuoriso-osaston päätavoitteena on kasvattaa nuorista vastuuntuntoisia ja turvallisuustietoisia kansalaisia sekä tietenkin turvata palokunnan hälytys- ja naisosastojen jatkuvuus kasvattamalla uusia aktiivisia jäseniä. Sekä opettaa nuorille yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä, kaluston tuntemusta ja käyttötaitoa, toimimista oikein hätätilanteessa, ryhmän/tilanteen johtamista.

Kausiohjelman loppuun sijoittuvissa toimintaharjoituksissa punnitaan kauden aikana opitut tiedot ja taidot. Osallistumme myös alueen sekä valtakunnan tapahtumiin, jotka koostuvat leireistä sekä kilpailuista.

Kouluttajina toimivat hälytysosastolaiset.

Tuiskulan VPK:n nuoriso-osaston jäseniä kesäleirillä, taustallaan iso joukko muita leiriläisiä