Toiminta

Tuiskulan VPK:n hälytysosaston toiminta

Hälytysosaston valmius koostuu laadukkaasti koulutetusta henkilöstöstä. Viikkoharjoituksissa keskitymme oman toiminta-alueemme erikoistehtävien suorittamiseen, sekä henkilökohtaisia taitoja yllä pitäviin harjoituksiin. Vuosittain järjestämme yhteistoimintaa tukevia harjoituksia "naapuripalokuntien" kesken. Lisäksi kalustoa pidetään jatkuvasti yllä huoltamalla sitä viikoittain.

Hälytysosaston koulutus jakaantuu pätevöittävään ja ylläpitävään koulutukseen. Kelpoisuus tehtäviin saadaan kurssijärjestelmän kautta.

Henkilöstö jakaantuu perehdytysryhmäläisiin, nuorempiin sammutusmiehiin, vanhempiin sammutusmiehiin, yksikönjohtajiin sekä päällystöön. Perehdytysryhmäläiset ovat uusia hälytysosastolaisia. Perehdytettävät voivat olla oman nuoriso-osaston kautta hälytysosastoon siirtyviä tai kokonaan uusia palokuntalaisia. Nuoremmaksi sammutusmieheksi pääsee käytyään sammutustyökurssin, näin saaden kelpoisuuden osallistua hälytyksiin. Vanhemmat sammutusmiehet ovat käyneet sammutustyökurssin lisäksi savusukellus-, palokuntien ensiapu- ja pelastustyökurssin sekä vaarallisten aineiden- tai öljyvahingontorjuntakurssin. Yksikönjohtajaksi pätevöityäkseen pitää käydä kaksiosainen yksikönjohtajakurssi.

Silhuettikuva Tuiskulan VPK:n savusukeltajasta savun keskellä, taustalla ikkuna