Ensivaste

Tuiskulan VPK:n ensivaste

Palokunnassamme toimii myös ensivaste. Ensivasteella tarkoitetaan ensimmäiseksi hätätilapotilaan tavoittavan yksikön apua. Ensivastekoulutuksen saanut henkilö osaa tehdä ensiarvion tilanteesta, antaa hätäensiapua, osaa raportoida havaintojensa perusteella kohteeseen saapuvalle ensihoidonyksikölle. Sydänpysähdyksissä ensivaste pystyy aloittamaan kammiovärinän hoitamiseen defibrilaattorilla sekä paineluelvytyksellä. Ensivastetoiminnan tarkoituksena on lyhentää hätätilapotilaan auttamisviivettä. Ensivasteyksikkö avustaa ensihoitoyksikköä, mutta se ei kuljeta potilaita. Ensivasteryhmä harjoittelee käytännön harjoitteilla kerran kuukaudessa.

Tuiskulan VPK:n ensivasta osaston henkilöitä yhteiskuvassa helikopterin kanssa